194. Brand Gasgrill auf Balkon, Stettemerstrasse 137a
22.07.2018
12:48
1.00
Brandbekämpfung (SH Br)
37
37.00
Pikettoffizier;Pikett Gr. 1;Pikett Gr. 2
Florian 1; Florian 18; Florian 21